Ściągnij.pl - Darmowe gry i programy do ściągnięcia

Folder Mój komputer wolno się otwiera

poradykomputerowe.pl
2008-05-20, ostatnia aktualizacja 2008-05-20 22:30

Jeśli Twój komputer jest podłączony do wielu urządzeń (np. drukarek), a także utworzone są w nim łącza do licznych folderów sieciowych, może wystąpić problem zbyt długiego otwierania folderu Mój komputer. Przy próbie jego uruchomienia, wszystkie łącza będą się odświeżać, a to może potrwać. Jeśli nie chcesz czekać, skorzystaj z prostego triku.

W tym celu:
1. Uruchom Eksplorator Windows i z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje Folderów.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do zakładki Widok.
3. W sekcji Ustawienia zaawansowane wyłącz zaznaczenie opcji Automatycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki.
4. Zatwierdź, klikając OK. 
Rys. Dostosuj ustawienia folderów

Źródło: PoradyKomputerowe.pl
Gazeta.pl