Ramzes Płace 15.54.03

Ramzes Płace 15.54.03
4 5
Liczba pobrań: 2549
Ramzes Płace
Ramzes Płace to program przeznaczony do rachuby płac oraz zarządzania danymi kadrowymi pracowników.

Ramzes Płace służy do naliczania wynagrodzeń, obowiązkowych rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS oraz tworzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy.

Ramzes Płace pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb zakładu pracy poprzez zaprogramowanie przez użytkownika struktury organizacyjnej, stanowisk, składników płacowych oraz sposobu drukowania dokumentów.

Ramzes Płace umożliwia import danych z poprzedniej wersji programu płacowo-kadrowego firmy Ramzes. Podstawowe funkcje Ramzes Płace: funkcje kadrowe: wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej, przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy oraz wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej; rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia, zapamiętanie pełnej historii zmian danych; ewidencja nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności oraz szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych; archiwum pracowników; funkcje płacowe: obliczanie i dokonywanie wypłat dla pracowników; definiowanie i dowolne określanie składników płacowych; sporządzanie list płac miesięcznie i godzinowo płatnych, sporządzanie dodatkowych list np. automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop; możliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu; wystawianie rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych; wypłacanie i rozliczanie zaliczek; obsługa umów zlecenia i o dzieło oraz przypisanych im rachunków; rozliczanie pracy na akord; rejestracja wynagrodzeń za udział w posiedzeniach zarządu spółki oraz radach nadzorczych; rozliczanie nieobecności na listach płac, uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS; ewidencja zasiłków wypłacanych przez ZUS.

Pobierz również inne programy Ramzes:

Ramzes Amortyzacja
Ramzes Faktura
Ramzes Magazyn
Ramzes PKPIR
Ramzes Produkcja
Ramzes Płace
Ramzes Ryczałt
Ramzes Księgi Handlowe
Ramzes SuperAdministrator

Ramzes Płace 15.54.03

  • Licencja: Trial
  • Producent: Ramzes Sp. z o.o.
  • Wersja: 15.54.03
  • Język: polski
  • Wymagania Ramzes Płace 15.54.03:
    Pentium 133 MHz; 64 MB RAM

Top darmowe programy

Programy wg kategorii